Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging kan het hele jaar. Kom naar één van de trainingen en zwem eerst drie keer gratis mee. Je wordt vervolgens lid door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Contributie

Leden van de vereniging zijn contributie verschuldigd. De basiscontributie bedraagt €30,- per lid per kwartaal. Voor elk volgend gezinslid geldt een contributie van €28,- per kwartaal. De basiscontributie geeft je recht op één training per week (m.u.v. van vakantieperiodes). Daarnaast is bij inschrijving als lid éénmalig inschrijfgeld van €5,- verschuldigd. De kosten voor een startnummer bedragen vanaf 12 jaar €48,- per kalenderjaar. Je hebt een startnummer nodig als je wilt deelnemen aan wedstrijden die bij de KNZB zijn aangemeld. De meerprijs voor tweemaal per week trainen is variabel, deze kosten worden gedekt door het aantal tweemaal zwemmende leden. In de regel zal dat bedrag rond de €25,- per kwartaal liggen. We verzoeken je de verschuldigde contributie zelf over te maken. Bij aanvang van het kalenderjaar ontvang je een contributieoverzicht. Het rekeningnummer is NL57INGB0001075888 ten name van Zwemvereniging “De Blauwe Schuur” te Rhenen.

Opzeggen

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail bij de secretaris. Opzeggingen moeten uiterlijk 30 november van het kalenderjaar binnen zijn bij de secretaris. Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij Paul van Daalen.