Preventief beleid

Preventief beleid? Wat is dat nu weer? Dat leggen we graag uit. Als zwemvereniging willen we de kans op ongewenst gedrag in de relatie tussen sporters en trainers/begeleiders zo klein mogelijk maken. Daarom hanteren we een aantal gedragsregels, vragen we onze trainers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en letten we goed op wie we vragen en aannemen als vrijwilliger, trainer of begeleider.

Gedragsregels

De Blauwe Schuur hanteert de gedragsregels van NOC*NSF In deze gedragsregels staat beschreven wat wij verwachten van onze begeleiders. We verwachten bijvoorbeeld dat zij zorgen voor een sfeer en omgeving waarin onze zwemmers zich veilig voelen. En uiteraard is iedere vorm van seksuele intimidatie verboden. Lees de volledige gedragsregels eens goed door, het is belangrijk!

Vertrouwenspersoon

Voor het melden van incidenten of vragen over het beleid kan je altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Op dit moment is dat Paul van Daalen. Hij is te bereiken via e-mail: secretaris@zvdbs.nl

Aannamebeleid

Daarnaast hebben we een vast aannamebeleid voor vrijwilligers, trainers en begeleiders. Vrijwilligers, trainers en begeleiders worden bij voorkeur geworven uit de gelederen van de vereniging: ouders, verzorgers en actieve leden van 16 jaar en ouder. Nieuwe vrijwilligers die het bestuur niet kent worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast worden referenties gecheckt, dient een VOG te worden aangevraagd en moet de vrijwilliger lid worden of zijn van de KNZB.

VOG

Iedere trainer, vrijwilliger en begeleider die op reguliere basis contact heeft met de sporters binnen de vereniging dient een VOG te overleggen. De VOG dient iedere vier jaar vernieuwd te worden.